Grafické a DTP - studio

Kontakty

Email: dtp krucánek hitbox.cz

Související služby

Vytvoření, úprava či přepis textů
Fotografické práce
Zajištění kvalitního a levného tisku
Podpora produktu či firmy na internetu

Knihy Knižní obálky Katalogy Noviny Výroční zprávy Obaly Letáky Tiskopisy Novoročenky Pozvánky Hlavičkové papíry Vizitky Logotypy Proguktový design apod.

Grafické návrhy

Grafický návrh připravíme po konzultacích s klientem a ve spolupráci s výtvarníkem či designérem.

Sazba

Sazbu provádíme na standardním hardwarovém a softwarovém vybavení. Důraz klademe na kvalitu, kreativitu a rychlost zpracování. Zakázky přijímáme osobně, faxem či poštou a samozřejmě i e-mailem. Vycházíme z navržených nebo dodaných grafických návrhů.

Scan

Scanujeme pomocí špičkových technologií.

Pořízení a úprava fotografií

Potřebujete-li do svého projektu fotografie, zajistíme jejich pořízení a úpravu. Pracujeme s klasickou i digitální fotografií.

Nátisk

Zajistíme digitální nebo chemický nátisk. S jeho pomocí si můžete zkontrolovat kvalitu barevnosti zakázek.

Tisk na pauzáky

U nenáročných zakázek, jako jsou např. černobílé letáky, knihy apod., nabízíme jednodušší možnost předtiskového zpracování formou tisku na tzv. "pauzáky". Tato technologie je nenáročná a výrazně levnější než osvit na filmy.

Osvit nebo CtP

Zajistíme rychle kvalitní a levný osvit. Pořídíme osvit přímo na tiskové desky. Touto technologií lze ušetřit peníze.

Tisk

Vytiskneme vše, co potřebujete. Od tisku na ČB a barevných inkoustových a laserových tiskárnách, přes digitální tisk malonákladových zakázek až po plošný i rotační ofsetový tisk libovolného formátu.

Zálohování

Všechny zakázky zálohujeme.